+45 40 89 54 09 sonja@stokholmhr.dk

HR support

hr support

Hvornår har du brug for Ekstern HR Support? 

Din virksomhed er vokset. Men stadig ikke stor nok til at have en fuldtids HR ansat, men du begynder at se nogle ‘symptomer’ på at der er behov for en person, som har fokus på området.

Du har behov for ekstra støtte i en periode eller du har en konkret opgave, som du gerne vil have løst af en professionel HR Partner. 

Læs videre og se om jeg kan levere den HR indsats, som du har brug for i din virksomhed.

Hvordan ser din HR palette ud?

Måske er der er kommet flere medarbejdere til. Ikke alle kender kulturen. Ikke alle ’taler samme sprog’, arbejder mod samme mål og ikke alle kommunikerer lige effektivt. 

Eller opgaver begynder at blive tabt på gulvet. Der er usikkerhed omkring jobfunktioner og ansvarsområder: ’alles ansvar er ingens ansvar’.

Eller dine medarbejdere begynder at efterspørge udvikling og ’nogen at gå til’ og lederne gør ting forskelligt og skaber forvirring.

Eller din personalepolitik er ikke tidssvarende

Jeg kan hjælpe dig med at få løst de mange opgaver, så de får sammenhæng og skaber den ønskede effekt i din organisation.

 

Jeg kan hjælpe dig med at gøre dit HR system mere sikkert

Jeg støtter lederne og sørger for at både udvikling og rekruttering bliver skarp og strategisk.

Strategisk HR giver værdi til forretningskritiske projekter og lederne får frigjort tid i stedet for at arbejde med tidskrævende brandslukning.

 

Support opgaver

Administrative HR opgaver. Kontraktstyring, rådgivning i forhold til personalesager, persondatalov, overenskomst, personalejura og andre basale HR processer. 

Sonja er vores go-to person inden for HR. Hun rådgiver os i forhold til ansættelser, kontrakter, personalesager, overenskomst og øvrige HR processer. Vi arbejder med en klippekortmodel, som er effektiv og til en fornuftig pris.

 

 

Selv om Sonja ikke er en del af dagligdagen er modellen blevet godt modtaget af medarbejderne, og hun er altid tilgængelig, løsningsorienteret og har et opdateret ‘touch’ på hele personaleområdet via arbejdet med flere kunder. Hun ‘sander ikke til i egen juice’

Ole Wamsler, Adm. direktør i Ajos A/S

 

 

 

 

Udviklingsopgaver

MUS-samtale og eller one2one samtaler? En revitalisering nytænker samtalen som strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden, men så sandelig også for den enkelte. Se nyhedsbrev

Udarbejdelse af on-boarding skabeloner. Hvis den første tid ikke er ordentligt planlagt er der både skuffelse hos den nye medarbejder og ‘time to performance’ bliver også uhensigtsmæssigt forlænget. Se nyhedsbrev

Strategiudvikling

Revision af personalehåndbøger og politikker.  Moderniserer, stiller skarpt og får skrevet aftaler og kutymer ind.

I forbindelse med sammenlægning af to virksomheder hjalp Sonja os med at formulere og udarbejde en ny personalehåndbog med retningslinjer og politikker. Vi har siden da brugt Sonja til sparring i forbindelse med organisationen og rekrutteringer. Da vi er en mindre virksomhed og havde brug for kompetent rådgivning var valget af Sonja det oplagte.

Vi har været glade for samarbejdet, som foreløbigt har varet i 4 år.

Sonja og dygtig indenfor hendes felt og god til at tage temperaturen på organisationen.

Vi vil derfor gerne give Sonja de bedste anbefalinger, til dem der måtte have behov for hendes kompetencer.

CEO Peter Hjelm, Formkon

 

Udvikling af HR strategi

HR- strategien skal indeholde mål og planer for, hvordan man får skabt den rette uddannelseskultur, hvor man får udviklet og fastholdt de rigtige kompetencer, i rette mængde og antal, til den rette pris, på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Se nyhedsbrev.

Værdiarbejde

Medarbejdertilfredshedsanalyser giver et billede af om der er et godt samarbejde, tillid til ledelsen, arbejdsglæde hos medarbejderne og en række andre områder, som du selv definerer. En trivselsmåling giver ofte startskuddet til at gøre noget ved problemområder i virksomheden og er et godt ledelsesværktøj.

Værdiarbejde strammer virksomheden op og skaber positive ledetråde. Et godt værdiarbejde får konkretiseret holdninger og adfærd i virksomheden så godt at det kan øge trivslen og indgår som en del af virksomhedens konkurrencekraft.

”Igennem vores strategi workshops har vi skulle identificere vores værdier, hvor Sonja har hjulpet os med at få dem identificeret igennem dialog med vores medarbejdere og efterfølgende arbejdet med hvordan vi kan få dem brudt i organisationen så de bliver forankret og er en naturlig del af medarbejdernes ageren i hverdagen. Sonja har gennemført en medarbejdertilfredsanalyse hvor værdierne var indarbejdet, så vi derigennem kunne klarlægge om værdierne lever i blandt vores medarbejdere.”

CFO Claus Iwersen, BSB-Industry 

Sonja Stokholm