+45 40 89 54 09 sonja@stokholmhr.dk

Personlighedstest

Profiltest 

Jeg bruger profiltest og analyser i rekruttering og til udvikling af ledere

01

Personlighedstest

Jeg anvender E-stimates E-Interpersonal og Five-Factor profil, som har ligheder med disc modellen eller disc profilen, som mange kender.

I alle DISC profiler er der fire overordnede adfærdstræk, hvorfra vores samlede personlighed udgår.

Navnet DISC dækker over disse fire adfærdstræk, som i større eller mindre grad findes hos os alle:

D står for Dominans (Rød)

I står for indflydelse (Gul)

S står for stabilitet (Grøn)

C står for kompetent (Blå) 

Five-Factor profilen er en dansk oversættelse og kulturel bearbejdning af IPIP-NEO testen med 120 items. Testen er udviklet på grundlag af den internationale personligheds item pulje (IPIP), som er styret efter open source princippet.

Hvornår er det relevant at bruge test?

Det er værdifuldt at supplere en ansøgning og en personlig samtale med en profiltest. I Good Food Group støtter det os i vores rekrutteringsproces, da vi for det meste enten bliver be- eller afkræftet i nogle betragtninger og dermed bliver kandidatvalget meget nemmere.

Vi føler os mere sikre i det endelige valg.

Stine Aare Jensen
CFO 
Good Food Group 

k

Rekruttering

En test viser, hvad den enkelte er drevet af og hvilke styrker og udfordringer,  der kan være  i forhold til jobs og kolleger.

Lederudvikling

Testen er  udgangspunktet og holdepunktet i din udvikling, som leder, din lederstil eller hvad der måtte stjæle dit fokus

Outplacement

Testen er en hjælp og støtte til at finde frem til, hvilke job eller karriere, der passer bedst fremadrettet.