+45 40 89 54 09 sonja@stokholmhr.dk

Har du en kultur der er din med- eller modspiller?

Kulturen er din virksomheds rygrad. Værdierne er dine medarbejderes rettesnor. Læs hvordan du kan få kulturen til at spille sammen med din strategi.

Du har nok hørt det berømte citat, og når du stadig læser med er det nok fordi, at du godt ved, at kultur er konkurrencekraft og at det kan give dig et kæmpe forspring overfor dine kunder, hvis du kan skabe en kultur, hvor der er sammenhæng mellem værdierne (det vi siger, vi gør) og handlinger (det vi gør).

Din hverdag i virksomheden er under stærk indflydelse af den kultur, der får ”maskineriet til at køre”. 

Kulturen består af værdier og de udgør virksomhedens puls – og driver medarbejdernes handlinger.

Derfor kan nok så gode strategiplaner fejle under implementeringen fordi kulturen rammer med 120 i timen.

 Et eksempel:

 En del af en virksomheds strategi er at indføre et Performance Management System.

De forretningsmæssige tiltag er veldefinerede kerneprocesser, klare KPI’er og tavlemøder.
For at sikre sig, at alle kender eget bidrag og succeskriterier, sikrer ledelsen sig at alle forholder sig praktisk og jordnært til strategien og forventer derefter at se ledere og medarbejdere handle, forbedre, forandre og præstere.
 

Det sker bare ikke

I overgangen fra intentioner til handling og resultat, opstår trægheden og modstanden.  

Medarbejderne gør alligevel som de plejer. 

Hvis medarbejderne ikke ægte forstår at den kultur, som de er en del af, fremover ikke kan lykkes, så sker der ingenting.

Ofte forstår de heller ikke, hvordan de skal ’agere’ på en anden måde. 

Den herskende kultur kan meget vel være, at medarbejderne er styret af værdier som loyalitet og ’at gøre, som der bliver sagt’; er orienteret mod det tekniske og at styring sker gennem instruks fra overordnede.

De nye værdier kræver måske grundlæggende noget helt andet; man skal være drevet af engagement og at bidrage til virksomhedens vækst; arbejde mod at opnå mål og styring sker gennem rådgivning og information 

Sådan kommer du i gang med værdiarbejdet

Sp. 1: Hvad gør vi med de værdier vi har i dag?

Som nævnt har din virksomhed som udgangspunkt allerede definerede værdier og du starter derfor ikke på bar bund med værdiarbejdet.

Som det er defineret i ’Fra værdiledelse til værdier i arbejdslivet’ kommer værdierne til udtryk enten i politikker eller i de strukturer, som danner udgangspunkt for virksomhedens hverdag.

Politikker er fx udtrykt i en virksomheds mission, vision, værdigrundlag, ledelsesgrundlag, personalepolitik, mangfoldighedspolitik, ligestillingspolitik eller politik om socialt ansvar.

Disse udtrykker virksomhedens værdimæssige betragtninger. De kan enten være direkte relaterede til virksomhedens ydelser og produkter (typisk vision og mission), til virksomhedens organisation, til dens ledelsesstil (værdigrundlag, ledelsesgrundlag, personalepolitik) eller de kan være værdier, som har til formål at leve op til socialt ansvar, skabe et bestemt image i relation til kundegrupper og andre interessenter (fx mangfoldighedspolitik, politik for socialt ansvar osv.).

De værdier, du har i dag, har du jo på godt og ondt. Arbejdet med værdiarbejdet går derfor på at ændre de værdier, som forhindrer virksomheden i at nå de fastsatte mål.

 

Sp. 2 Sæt ord på nye værdier – skal det komme fra medarbejderne eller ledelsen?

Et klassisk dilemma er, om virksomheden skal søge efter de ”sande” værdier internt i organisationen eller om de skal findes hos organisationens kunder, hvor fokus ofte bliver på udvikling af produktet eller på samspillet med kunderne.

For at finde ud af hvad virksomhedens puls består af, har en aktiv involvering fra medarbejderne stor betydning for et vellykket værdiarbejde. Jo større rolle medarbejderne spiller i formulering af værdierne, jo bedre implementeres værdierne i organisationen. Hvis værdierne skal slå rod hos medarbejderne, skal de bidrage til følelsen af meningen, hvorfor vi går på arbejde.

Dette kombineret med en oppefra og ned model, hvor ledelsen vurderer hvilke værdier, der vil være væsentlige for at komme i mål med den aftalte strategi, vil være optimalt.

Det er naturligvis mere tidskrævende at involvere medarbejderne i processen, men det lader sig gøre at holde det på et fornuftigt niveau med f.eks on-line systemer og dialogmøder.

 

Sp. 3: Hvordan får vi værdierne til at leve i hverdagen

Det efterfølgende arbejde med værdier er en on-going proces, som handler om at følge op på, at værdierne bliver udlevet i organisationen på alle niveauer.

Det afgørende og springende punkt for succes med værdiarbejdet er, at den enkelte medarbejder ser at værdierne er bundet sammen med konkrete handlinger i hverdagen og at det bliver italesat hvordan man viser værdierne i handlinger og adfærd.

Husk at det skal være så konkret, at det skal kunne filmes og husk at give feed-back på ønsket såvel som uønsket adfærd.  

Find friktionen. Hvor går det godt og hvor er det svært. Hvilke barrierer findes der og måske kan der også være indbyggede dilemmaer.

 

Op på ølkassen 

Hvis du som leder bruger værdier som trumfkort for beslutninger eller hvis medarbejderne konstant vurderer overensstemmelsen mellem det, du siger og det, du gør, kan værdierne  risikere at blive et instrument til at pege fingre, kritisere og finde uoverensstemmelser med.

Du skal op på ølkassen og synliggøre at arbejdet med værdier i praksis giver resultater og forklare, hvordan værdierne har indflydelse på de vigtige beslutninger, der bliver truffet fordi de understøtter virksomhedens vision og mission.

Ledetråde er også et godt instrument i implementeringen. De hjælper medarbejderne til at blive bevidste om, hvordan værdierne forankres i kulturen. En ledetråd kan være et konkret symbol eller et fast ritual, som minder medarbejderne om, hvad værdien betyder i praksis.

Hvis en virksomhed f.eks. har en værdi som handler om at have en sund arbejdskultur og indfører en 10 minutters gåtur i arbejdstiden hver dag for alle medarbejdere, så vil det være en ledetråd, som hver dag minder medarbejderne om en af deres værdier.  Det er et godt eksempel på at man har gået fra papiret til en hverdagsaktivitet.

Værdiarbejdet slutter aldrig

Det er ikke en opgave, der er løst ved at holde en patosfyldt tale til julefrokosten eller trykke værdierne på kaffekopper og musemåtter. Det er et konstant arbejde, som kræver mange ressourcer.

Vi ved i dag, at der er en klar sammenhæng mellem et stærkt værdisæt og medarbejdertilfredshed.

Tilfredse medarbejdere er mere produktive og leverer højere kvalitet end utilfredse medarbejdere, og derfor er der også en klar sammenhæng mellem tilfredse medarbejdere og tilfredse kunder.